Hibrid gépjárművek regisztrációs adó szerinti minősítése (Közlemény)

A Vám- és Pénzügyőrség tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy módosultak a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeihez kapcsolódóan a gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolásakor alkalmazandó szabályok.

A módosítás lényege, hogy a hibrid hajtású gépjárművet közlekedés-műszaki szempontból az 5. környezetvédelmi osztálynál magasabb – a belső égésű motor által meghatározott – környezetvédelmi osztályba kell besorolni, amennyiben a meghajtó belső égésű motor legalább EURO-III. besorolású.

A rendelet módosítása azonban nem jár azzal a következménnyel, hogy a hibrid meghajtású gépjárművet magasabb regisztrációs adó terhelné, kizárólag a közlekedés-műszaki besorolást érinti, az adójogi minősítést nem. A regisztrációs adóról szóló törvény rendelkezik arról, hogy – a regisztrációs adó szempontjából – a környezetvédelmi osztályba sorolás a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló (KöHÉM) rendelet 2007. február 5. napján hatályos állapota alapján történik.

Mindebből következik, hogy, ha a hibrid meghajtású gépjármű műszaki adatlapján a közlekedési hatóság a 2009. július 20. után hatályos szabályok szerint az 5. környezetvédelmi osztálytól eltérő (magasabb) besorolást rögzít, azt a regisztrációs adó szempontjából nem lehet figyelembe venni. A regisztrációs adó megállapítása szempontjából a környezetvédelmi osztály szerinti besorolást továbbra is a KöHÉM rendelet 2007. február 5-i állapotát kell irányadónak tekinteni, amely hivatkozott időállapotban minden hibrid meghajtású gépjárművet az 5. környezetvédelmi osztályba sorol, melyhez a regisztrációs adóról szóló törvény egységesen 190 000 forint regisztrációs adót ír elő.

Regisztrációs adó szempontjából tehát ebben az esetben is a 2007. február 5-én hatályos állapot szerinti besorolás (5. környezetvédelmi osztály) és az ahhoz tartozó adótétel (190 000 forint) az irányadó. A törvény mellékletében meghatározott adómérték-csökkentést (az ún. avultatást) az általános szabályok szerint kell a 190 000 forintos adómértékre alkalmazni.

A KöHÉM rendelet módosítása a fent írtaknak megfelelően nem jár együtt a regisztrációs adó emelésével.

A regisztrációs adó adatlap formanyomtatványon a hibrid meghajtású gépjárművek esetében az 5. környezetvédelmi osztályt és az ennek megfelelő TARIC kiegészítő kódot kell feltüntetni.

Budapest, 2009. november 5.

Sipos Jenő ezredes szóvivő
VPOP Országos Parancsnok Hivatala
Kommunikációs Osztály
Tel.: 1/476-5068. http://vam.gov.hu