Autotechnika szakfolyóirat
Autotechnika szakfolyóirat
2023. január | Olvasson bele!

Autotechnika

szakfolyóirat

2010. január

A főszerkesztő üzeni

20. ÉVE ...

Idén már 20. éve írjuk szakmai lapjainkat. Végigtekintve a könyvespolcon sorakozó évfolyamok kötetein, terjedelmük bizonyára meghaladja a húszezer oldalt, jó érzés és büszkeség tölt el. Belelapozva a kötetekbe az jut először eszembe, hogy mi mindent kellett először az újdonságok tengernyi sokaságában felfedezni, megtanulni ahhoz, hogy egy valóban tartalmas cikk megírásával másokat is taníthassunk. Aztán emlékek jönnek fel arról, hogy milyen jó visszajelzéseket kaptunk egy-egy írásra, mert segíteni tudtuk a napi munkát. „Pénzzé tehető munkainformáció” – ezt adtuk és adjuk, erre törekedtünk mindig. Lapjaink olvasói azok a szakemberek, akik az autóból, elsősorban annak javításából élnek.

Az autószerelő-szakma a rendszerváltástól kezdődően nagy időszakot élt át. Talán az eddig legnagyobb változást hozta technikában, szemléletben, a vállalkozói életben. Megkockáztatom, hogy megérdemli a „korszak” jelzőt is. A Szakival kezdődően, az Autószakin át, az Autótechnikáig végigkísértük ezeket az éveket.

Soha nem volt időnk megállni. Ha az egyik szám szerkesztését befejeztük – már csak ilyen a lapkészítés –, a következő kettő anyaggyűjtése, írása kezdődött. Volt időszak, hogy egyszerre öt szaklapot is csináltunk.

Nem ment volna, és nem menne ez nekünk, ha nem segítene kiváló szakíróink népes csapata. Az idősebbek nagy szakmai tapasztalata, szakmai átlátása nélkülözhetetlen, de nem lehetünk meg a fiatalok friss tudása, paradigmaváltó szemlélete nélkül, és ami biztató, ma fiatalokkal vagyunk körülvéve.

Azt sem tagadom, hogy a küzdelmes időszakok emlékei is feltolulnak, hányan és hányszor gondolták, hazaiak és külföldiek egyaránt, hogy semmi perc alatt lelépnek minket. Olvasóink, hirdetőink, támogatóink bizalma és a mi makacs hitünk vitt át ezeken az időszakokon. És ezek mindig megújulást hoztak.

Jelen voltunk, tudósítottunk, kezdeményeztünk szinte minden szakmai összefogásnál. A ma sokaknak legendás emlékű AJAKSZ-nak a kezdetektől fórumot adtunk, de a mai GÉMOSZ-t alapítók is lapjainkban fogalmazták meg egy márkakereskedői szövetkezés szükségességét. Ma az AOE, az Autószerelők Országos Egyesülete, a Gépjármű Vizsgálóállomások Országos Egyesülete, a GVOE, az Áramkörösök, a Dízelegyesület munkáját segítjük a magunk eszközeivel.

Az Autó-DIGA „intézménye” szorosan összeforrott a lapokkal. Az Autó-DIGA mindig több volt mint egy szakkiállítás: megalapozások, dolgok kezdete kötődött a szakmai konferenciákhoz, tanácskozásokhoz, magához az eseményhez, és ezek a lapokban kaptak széles szakmai nyilvánosságot.

A 19 megírt év, de a 20. sem létezhet a garázsberendezés és autóalkatrész-kereskedelem hazai és külföldi cégeinek, képviselőinek hathatós együttműködése nélkül. Együttműködésnek nevezem a reklámmegjelenéseket, termékismertetőket, cégbemutató anyagokat, akciófelhívásokat is – melyekért nem karitatív, hanem üzleti céljaik elérése miatt fizettek –, mert ezek a szakmai folyóirat fenntarthatóságát is jelentik. Így van ez a világon mindenütt. Sokan vallják – vannak ugyan kivételek is –, hogy egy szakmai „hiteles helyre” szükség van, ezt meg kell őrizni. Köszönjük nekik!

Köszönjük hűséges előfizetőinknek, olvasóinknak a 20 év alatti megszámlálhatatlan segítséget például témák ajánlásában, figyelmünk felkeltésében, konstruktív bírálatban, azzal, hogy „témacsemege” alkatrészeket küldtek, azzal, hogy tanácsot adtak, néhány szakmai fogást megmutattak műhelyükben, hogy szakirodalmat kaptunk, részt vettek fórumainkon.

Úgy érezzük, bevált „recept” szerint dolgozunk, alapvető irányváltás szükségességét nem érezzük. Ad a technika, a gazdasági nehézségek, a hatóságok elég témát ahhoz, hogy tartalmában „izgalmassá”, főleg hasznossá, reméljük annak, aki előre kíván lépni, nélkülözhetetlenné tegyük az Autótechnikát.

Azonban most itt az idő, hogy előre és hátra is nézzünk. Az 
autótechnika és gépjárműfenntartás aktuális problémái már nem férnek bele az írott sajtóba, nélkülözhetetlen a háttértámogatás, az internet. Valljuk, hogy az írott és az elektronikus megjelenés csak együtt haladhat és nyújthat az olvasónak még többet, mindig a szükségeset. A 20. évben ezt a szimbiózist szeretnénk tovább tökéletesíteni.

A hátranézést a veterán-autótechnika új rovata jelenti. Harminc, ötven évvel ezelőtt, vagy akár a kétszeresüket is vehetjük, az autóépítésben fantasztikus megoldások születtek. Sokak hobbija, megszállott szeretete kötődik hozzájuk. Mi a rovatban a veteránvilág műszaki megoldásai között szeretnénk kalandozni, a jobb megértést és a restaurálás munkáját segíteni.

A lap a 20. évében sem kíván független maradni, mi a szakma és annak minden jó törekvése iránt vagyunk elkötelezettek.

Kedves Olvasóink, segítőink, köszönjük és kérjük bizalmukat, segítségüket a jövőben is!

Dr. Nagyszokolyai Iván


hirdetés